Start                                   Domy parterowe                                     Domy z poddaszem                                     Domy pi?trowe
             Start                                  Domy jednorodzinne                                     Domy wielorodzinne                                    Wn?trza
              Start                                   Galeria                                     Pasja
     Zmiany w projekcie                 Co zawiera projekt                Projekty indywidualne                     Jak kupi? projekt                   Cennik
Eta

Cena: 1980 z?
 

Dom jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony, dla 4-5-osobowej rodziny. Bogaty program u?ytkowy rozmieszczony jest na jednym poziomie w prostej bryle budynku. Trzy strefy domu: dzienna, sypialna i techniczna s? wyra?nie oddzielone od siebie. Wewn?trz domu nie wyst?puj? ?ciany konstrukcyjne, dlatego te? nie istnieje problem przesuni?cia lub usuni?cia ?cian wewn?trznych. Elewacja z ceg?y klinkierowej zapewnia trwa?o?? ?cianom zewn?trznym i czyni ten dom bardziej szlachetnym.


Podstawowe dane liczbowePodstawowe dane materia?owe
powierzchnia netto
powierzchnia zabudowy
powierzchnia dachu
kubatura
min. wymiary dzia?ki
wysoko?? pomieszcze?
wysoko?? budynku:
k?t nachylenia dachu
156,1 m2
213,8 m2
275,2 m2
853 m3
23,04 x 27,2m
2,65m
5,49m
20o
strop
?ciany wew.
?ciany zew. 
drewniany
z betonu komórkowego
warstwowe z betonu komórkowego + styropian

  
rzut parteru.jpg

     Parter      

 

front.jpg
lewa.jpg
ogrodowa.jpg
prawa.jpg


Koszt projektu: 1980 z?

Aby zamówi? projekt Eta nale?y wype?ni? formularz zamówienia .

Uwagi:

Cena obejmuje podatek VAT i koszty przesy?ki.

Projekty wysy?amy:

  • * za pobraniem (op?ata za projekt przy odbiorze przesy?ki)
  • * lub po dokonaniu przedp?aty przelewem na konto:
       MultiBank Nr 95 1140 2017 0000 4002 1106 2470Projekt dostarczamy w ci?gu maksymalnie 7 dni - dok?adnie okre?lamy termin odbioru.

 

 

 
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. - Wykonanie Paweł Jastrzębski