Start                                   Domy parterowe                                     Domy z poddaszem                                     Domy pi?trowe
             Start                                  Domy jednorodzinne                                     Domy wielorodzinne                                    Wn?trza
              Start                                   Galeria                                     Pasja
     Zmiany w projekcie                 Co zawiera projekt                Projekty indywidualne                     Jak kupi? projekt                   Cennik
Wszystkie projekty
Domy parterowe
Domy z poddaszem
Domy pi?trowe
Projekty wn?trz
Jak kupi? projekt

Po zapoznaniu si? z nasz? ofert? i wybraniu z niej odpowiedniego projektu, wystarczy zdecydowa? si? na najdogodniejsz? dla siebie form? jego zamówienia:

Prosimy ze szczególn? dok?adno?ci? poda? adres do wysy?ki, dane kontaktowe oraz dane inwestora aby unikn?? zb?dnych nieporozumie?.
Przed zakupem projektu proponuj? osobi?cie skontaktowa? si? ze mn? jako autorem w celu uzyskania dok?adnych informacji nie uj?tych na naszej stronie internetowej.
Realizacja zamówienia nast?puje w okresie od 3 do 6 dni. Projekt wysy?any jest za zaliczeniem pocztowym (op?ata za projekt przy odbiorze przesy?ki) na wskazany przez inwestora adres. Inne formy p?atno?ci omawiane s? osobi?cie z klientem.
Numer konta firmy BRE Bank SA 95114020170000400211062470.
Oczywi?cie ka?dy klient mo?e równie? po zakupie projektu kontaktowa? si? ze mn?, a z pewno?ci? udziel? pomocy w miar? moich mo?liwo?ci. Wszelkie porady i informacje s? oczywi?cie bezp?atne. Jedynie o co bym prosi? to pami?? po zrealizowaniu domu i przes?aniu jego zdj?? na moj? skrzynk? kontaktow? projarch@poczta.onet.pl.
Zrealizowany dom jest nasz? najwi?ksz? satysfakcj?, tak samo jak dla samego inwestora, prosimy wi?c dzieli? si? z nami t? rado?ci? .

 
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. - Wykonanie Paweł Jastrzębski