Start                                   Domy parterowe                                     Domy z poddaszem                                     Domy pi?trowe
             Start                                  Domy jednorodzinne                                     Domy wielorodzinne                                    Wn?trza
              Start                                   Galeria                                     Pasja
     Zmiany w projekcie                 Co zawiera projekt                Projekty indywidualne                     Jak kupi? projekt                   Cennik
Wszystkie projekty
Domy parterowe
Domy z poddaszem
Domy pi?trowe
Projekty wn?trz
Cennik

Cennik

L.p.    NAZWA DOMUCENA PROJEKTU
   1.       ALFA1980 z?
   2.       BETA2152 z?
   3.       BETA I1980 z?
   4.       BETA II2005 z?
   5.       BETA III2005 z?
   6.       GAMMA2005 z?
   7.       DELTA1980 z?
   8.       EPSILON1980 z?
   9.     ETA1980 z?
  10.   JOTA2152 z?
  11.   LAMBDA2152 z?
  12.   SIGMA2005 z?
  13.   OMEGA1906 z?
  14.   OMEGA II1968 z?
  15.   OMIKRON1980 z?
  16.   ZETA2152 z?
  17.   YPSILON2214 z?
  18.  KAPPA2074 z?
   19. REMUS 2214 z?
   20. TETA 2850 z?
   21. MEGALIT 4300 z?
   22.
 KULIKÓWKA 2280 z?

   Niektóre z wymienionych obok projektów s? zaprojektowane w innych technologiach oraz w zmienionych wersjach.  Je?eli projekt, który Pa?stwa zainteresuje nie do ko?ca spe?nia wasze oczekiwania, zapraszam do wspólpracy. Je?li w naszej ofercie nie znajdziemy wersji odpowiadaj?cej Pa?stwu,  mo?emy na Pa?stwa pro?b? wprowadzi? nowe zmiany w nieograniczonym zakresie.

Proponujemy równie? zaprojektowanie indywidualnego domu zgodnie z cennikiem zamieszczonym w zak?adce "Projekty indywidualne".

Zapraszam raz jeszcze do wspó?pracy ?ycz?c pomy?lnych wyborów.

 
 
 
 
 
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. - Wykonanie Paweł Jastrzębski