Start                                   Domy parterowe                                     Domy z poddaszem                                     Domy pi?trowe
             Start                                  Domy jednorodzinne                                     Domy wielorodzinne                                    Wn?trza
              Start                                   Galeria                                     Pasja
     Zmiany w projekcie                 Co zawiera projekt                Projekty indywidualne                     Jak kupi? projekt                   Cennik
Projekty
Projektowanie Architektoniczne Grzegorz Kossakowski istnieje od 1996 roku.

Do?wiadczenie zdobyte do dzisiaj wykorzystujemy w projektowanych obiektach, które realizowane s? w calej Polsce.

Oprócz gotowych projektów, na które jest obecnie najwi?ksze zapotrzebowanie, oferujemy te? pomoc przy projektowaniu domów indywidualnych w celu stworzenia obiektu o niepowtarzalnych cechach.

Nasze projekty cechuje wysoka staranno?? i czytelno??, co jest cz?sto doceniane zarówno przez inwestorów jak i wykonawców, którzy nie maj? problemów z ich realizacj? (stosujemy skal? 1:50).  

Dbamy o efektywne wykorzystanie przestrzeni mieszkaniowej, maj?c na uwadze rosn?ce ceny materia?ów budowlanych oraz koszty zwi?zane przysz?? eksploatacj?, nie zapominaj?c przy tym o estetyce .

 ?wiadczymy us?ugi w zakresie:

•    Gotowe projekty domów jednorodzinnych 
•    Projekty budynków mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych)
•    Projekty wn?trz domów jednorodzinnych, mieszka? i innych obiektów
•    Pe?en zakres projektów bran?owych
•    Projektowanie w tradycyjnej technologii
•    Modernizacja i rozbudowa budynków istniej?cych
•    Adaptacja domów gotowych
•    Nadzór autorski i inwestorski.

Zapraszamy do wspó?pracy.
 
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. - Wykonanie Paweł Jastrzębski